माझ्या राजा रं (Marathi Lyrics – Baghtos Kay Mujra Kar)

0
1255

माझ्या राजा रं

शोधू कुठं रं, धावू कसं रं?
मीच स्वतःला पाहू कसं रं?
ह्या मावळ्यातून मावळून तू कधीच गेला रं!

माझ्या राजा रं, माझ्या शिवबा रं
माझ्या राजा रं, माझ्या शिवबा रं

शोधू कुठं रं, धावू कसं रं?
मीच स्वतःला पाहू कसं रं?

श्वास हे गहाण, बदलले किती जन्म मी!
पायाची वहाण, होऊ दे रे एकदा तरी!
डोळे मिटून घेतो, मी तुझ्यापाशी येतो!
डोळे मिटून घेतो, मी तुझ्यापाशी येतो!
मांडी तुझी दे एकदा माझ्या उशाला रं…

माझ्या राजा रं, माझ्या शिवबा रं
माझ्या राजा रं, माझ्या शिवबा रं

शोधू कुठं रं, धावू कसं रं?
मीच स्वतःला पाहू कसं रं?

माझ्या शिवबा रं..