Yaari Dosti (Synopsis)

0
537

Cast
·       Hansraj Jagtap                   Gatar)
·       Akash Waghmode              (Nala)
·       Aashish Gade                     (Prasad)
·       Sumit Bhokse                      (Rahul)
·       Mitali Myekar                       (Rani)
·       Shreyas Raje                      (Rane)
·       Sandeep Gaikwad               (Arjun Sir)
·       Nisha Parulekar                   (Sonal Madam)
·       Namrata Jadhav                  (Bendre Madam)
·       Ashok Pawade                    (Wangzode Sir)
 
Credits

·       Producer                                  Passionwoald Entertainments
·       Director                                    Shantanu Anant Tambe
·       Story-Screenplay-Dialogues  Shantanu Anant Tambe
·       DOP                                           Raj Kadur
·       Editor                                        Samir Shaikh
·       Music                                        Pravin-Manoj
·       Lyrics                                        Santosh Khadse, Shantanu Anant Tambe
·       Background Music                    Sachin-Dipesh
·       Post Production Studio           Audiolab
·       Executive Producer                  Sachin Gothankar