‘Asambhav’ Title Songs Lyrics (Marathi) [Old Serial]

0
468

‘Asambhav’ Title Songs Lyrics (Marathi)

नैनं छिन्दन्ति शस्‍त्राणि
नैनं दहति पावक:।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो
न शोषयति मारुत:॥

दिवसामागून रात्र धावते
सकाळ-संध्याकाळ
सूत्रधार जो या सार्‍याचा
नाव तयाचे काळ
काय तयाच्या मनात दडले
नकळे कधी कुणा
क्षणांत होते संभव सारे
क्षणापूर्वीचे, असंभव!