Lek Majhi Ladki (Star Pravah)

0
2191

TV Serial: Lek Majhi Ladki
Channel: Star Pravah
Timing: Mon to Sat (9.00 pm)

Cast:
Vikas Patil
Avinash Narkar
Aishwarya Narkar
Nakshatra Medhekar
Sayali Deodhar

Crew:
Producer: Rajshri Production

Synopsis:
The story is based on the relation of a mother (Irawati) and a daughter (Sarika), played by Aishwarya Narkar and Sayali Deodhar.