‘Choti Malkin’ Title Song Lyrics (Marathi) [Star Pravah]

0
5013

‘Choti Malkin’ Title Song Lyrics (Marathi)

रान सारं धुंद झालं चाहूल तुझी
छान छनन वाजत आली पाऊल तुझी
वाऱ्यावरी पसरले सूर मखमली
मनामंदी झुलली माझ्या तुझी सावली
रानोरानी पानोपानी प्रीत जागली
नजरेला जेव्हा तुझ्या नजर भेटली