‘Phulpakharu’ Title Song Lyrics (Marathi) [Zee Yuva]

'Phulpakharu' Title Song Lyrics (Marathi) स्वप्नांना लागू दे नवे पंख हे मन आले बहरूनी नवे रंग हे सावरते बावरते मी वाऱ्यासवे मी मजला हरवुनी मला शोधते उंच उंच नभातल्या चांदण्या बिलगती मला ह्या ऋतूंचे अजब...

‘Anjali’ Title Song Lyrics (English) [Zee Yuva]

'Anjali' Title Song Lyrics (English) Mand papani aad lapalelya Swapnana tu akaar de Pankha lavun unch udanarya Manala tu abhaal de Zep ghyavi tarihi Gharate visaru nakos tu Vaat andharatana Ho kiran...

‘Anjali’ Title Song Lyrics (Marathi) [Zee Yuva]

'Anjali' Title Song Lyrics (Marathi) मंद पापणी आड लपलेल्या स्वप्नांना तू आकार दे पंख लावून उंच उडणाऱ्या मनाला तू आभाळ दे झेप घ्यावी तरीही घरटे विसरु नकोस तू वाट अंधारताना हो किरण...

‘Zindagi Not Out’ Title Song Lyrics (English) [Zee Yuva]

'Zindagi Not Out' Title Song Lyrics (English) Chapa kata sod ata Hi khelachi rit re Spardha hi tar tujhi tujhyashi Haar aso va jeet re Jagun ghe tu swapn...

‘Zindagi Not Out’ Title Song Lyrics (Marathi) [Zee Yuva]

'Zindagi Not Out' Title Song Lyrics (Marathi) छापा काटा सोड आता ही खेळाची रीत रे स्पर्धा ही तर तुझी तुझ्याशी हार असो वा जीत रे जगून घे तू स्वप्न...

‘Avaghachi Sansar’ Title Song Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Avaghachi Sansar' Title Song Lyrics (Marathi) मन माझे मोरपिशी.. स्वप्‍न जणू मन माझे शिशिरातील.. इंद्रधनू हुंदक्यांची कुजबुज वेदनांचे अलगूज नवा छंद नवा ध्यास शोधी नवे आकाश राखेतून मीच नवा घेतला आकार उजळून जाई...

‘Asambhav’ Title Songs Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Asambhav' Title Songs Lyrics (Marathi) नैनं छिन्दन्ति शस्‍त्राणि नैनं दहति पावक:। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत:॥ दिवसामागून रात्र धावते सकाळ-संध्याकाळ सूत्रधार जो या सार्‍याचा नाव तयाचे काळ काय तयाच्या मनात दडले नकळे कधी...

‘Anubandh’ Title Song Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Anubandh' Title Song Lyrics (Marathi) चालले होते सुखाने वाहे उधाण वारे पाऊले नेती कुठे? हे रस्ते अनोळखी सारे कोणता करार ज्याचे बंधन झाले जीवघेणा हाच बंध अनुबंध! अनुबंध! अनुबंध!

‘Kunku’ Title Song Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Kunku' Title Song Lyrics (Marathi) माझ्या भाग्याच माझ्या सौख्याच लेणं सोन्याचं माझं कुंकू.. रोज पूजीते रोज जपीते लाख मोलाचं माझं कुंकू.. हां..हां..हां.. कुंकू! हां..हां..हां.. कुंकू! मन माझे गं झाले त्याचे मोर स्वप्नांचा...

‘Avantika’ Title Song Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Avantika' Title Song Lyrics (Marathi) सुख आणिक दु:ख यांना सांधते आहे जीवनाशी ती कधीची भांडते आहे दोन डोळ्यांनी मुक्याने बोलताना ती वेगळे काहीतरी बघ सांगते आहे जीवनाचे एक गाणे...