‘Ya Sukhano Ya’ Title Song Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Ya Sukhano Ya' Title Song Lyrics (Marathi) तांबडं फुटलं आभाळ भरलं मायेचं सूखही त्यातच दडलं भिरभिर तरी मन हे का रे हाकारिते या सुखांनो या … या सुखांनो या … आनंद लहरी येती...

‘Aabhalmaya’ Title Song Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Aabhalmaya' Title Song Lyrics (Marathi) जडतो तो जीव लागते ती आस बुडतो तो सूर्य उरे तो आभास कळे तोच अर्थ उडे तोच रंग ढळतो तो अश्रू सुटतो तो संग दाटते ती माया सरे तोच...

‘Ka Re Durava’ Title Song Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Ka Re Durava' Title Song Lyrics (Marathi) तुज्यासवे असुनी तुज्याविना जगायचे रे कसे ? अनोळखी नसुनि अनोळखी मानयाचे कसे ? अन्तरात् राहुणी अन्तर कसे नाते? नाते कोणते जपु अन कसे? हसता...

‘Vadalvat’ Title Song Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Vadalvat' Title Song Lyrics (Marathi) थोडी सागर निळाई थोडे शंख नि शिंपले, कधी चांदणे टिपूर तुझ्या डोळ्यांत वाचले, कधी उतरला चंद्र तुझ्यामाझ्या अंगणात, स्वप्‍नपाखरांचा थवा विसावला ओंजळीत, कधी काळोख भिजला कधी भिजली पहाट, हुंकारला नदीकाठ कधी...

‘Julun Yeti Reshimgathi’ Title Song Lyrics (English) [Old Serial]

'Julun Yeti Reshimgathi' Title Song Lyrics (English) Mukyane bolale Geet te jahale Swapna sakarle Pahate pahile Naav natyala kay nave? Vegale mandale sohale tujsathi Milave tujhe tula aas hi othi Koni kuthe...

‘Julun Yeti Reshimgathi’ Title Song Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Julun Yeti Reshimgathi' Title Song Lyrics (Marathi) मुक्याने बोलले गीत ते जाहले स्वप्‍नं साकारले पहाटे पाहिले.. नाव नात्याला काय नवे? वेगळे मांडले सोहळे तुजसाठी मिळावे तुझे तुला.. आस ही ओठी कोणी कुठे...

‘Banu Baya’ from ‘Jai Malhar’ Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Banu Baya' from 'Jai Malhar' Lyrics (Marathi) खंडेराया देवराया… थाटुन आलासा नळदुर्गाला… घेऊन जाया बानुबया… ऐटीत बांधलासा मुंडावळ्या… मंडप आभाळी इंद्रधनुचा… भूमिला स्पर्श झाला देवगणांचा… नटुन थटुन बसली बया ही बघाया...

‘Jai Malhar’ Title Song Lyrics (English) [Old Serial]

'Jai Malhar' Title Song Lyrics (English) Jai deva jai deva jai deva jai deva jai deva jai shiv martanda Jai deva jai deva jai deva jai...

‘Jai Malhar’ Title Song Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Jai Malhar' Title Song Lyrics (Marathi) जय देवा, जय देवा, जय देवा, जय देवा, जय देवा जय शिव मार्तंडा… जय देवा, जय देवा, जय देवा, जय...

‘Unch Majha Zoka’ Title Song Lyrics (Marathi) [Old Serial]

'Unch Majha Zoka' Title Song Lyrics (Marathi) चांदणचाहूल होती कोवळ्या पाऊली माप मी ओलांडले अन्‌ दूर गेली भातुकली खेळण्याचे होते वय, अंगणाची होती सय सोवळ्या मनात माझ्या भरे...