“Chi Va Chi Sau Ka”: Lalit Prabhakar & Mrinmayee Godbole at Shivaji Park (Dadar)

0
1913
"Chi Va Chi Sau Ka" Photo Shoot at Shivaji Park